اختراع جدیدی که وای فای و وسایل موبایلی خانه را همزمان خاموش می کند.

 

این وسیله تنها یک نمک پاش نیست بلکه از خصوصیتی مخفی برخوردار می باشد

با یک بار چرخاندن آن وای فای منزل ، موبایل ها ، تبلت و تلویزیون در منزل از کار می افتد و می توانید شام را بدون تکنولوژی در کنار خانواده میل کنید !

در این ویدئو که بصورت مخفی گرفته شده تاثیر استفاده قبل و بعد از این وسیله در چند خانواده نشان داده شده است

تبلت ها و موبایل ها خاموش شدند و صرف شام در کنار خانواده امکان پذیر !