با هتل شناور دیگر  برای سفر کردن به دور دنیا نیازی به قطار و هواپیما و اجاره اتاق و هتل ندارید!

تصاویر زیر طرحی ابتدایی از هتلی آبی‌ و شناور است که دو دنیا سفر کرده و در شهرهای مختلف پهلو می‌گیرد. تمام امکانات لازم برای هفته‌ها زندگی در این هتل در نظر گرفته شده است و به نظر شهری کوچک و شناور بر روی آب می‌آید.

هتل شناور

این هتل لوکس شناور که بخشی از هتل و بخشی از کشتی کروز تشکیل شده است  شیوه گردشگری در آبها را متحول خواهد کرد و می تواند لذتبخش ترین راه برای سفر به دنیا در آینده باشد.

هتل شناور

این هتل توسط جیانلوکا سانتوسسو بریتانیایی مهندسی و طراحی شده که بخش سیستم شناور آن در حدود 800 متر طول دارد و با جریان آب می تواند منعطف و خمیده گردد.همچنین این بازوهای خمیده می توانند نقش یک بندر شناور در دریا را داشته باشند

هتل شناور

این هتل شناور انرژی مورد نیاز خود را از امواج دریا و پنل های خورشیدی تامین می کند و  می تواند با سرعتی آرام بطور مداوم در حال سفر به نقاط دنیا باشد.

برخی از اتاق های لوکس آن می توانند از هتل اصلی جدا شده و در یک فاصله مطمئن از آن در دریا شناور گردند.

هتل شناور

منبع : Dailymail