خودرو خودفرمان

خودروهای معروف به “خودفرمان” (autonomous carخودروهای هوشمندی هستند که راننده در مواقعی که تشخیص دهد با فشار دادن دکمه ای آنرا به حالت رانندگی خودکار یا خودفرمان در می آورند و قادر است با تشخیص مسیر بدون دخالت راننده به هدایت خودرو بپردازد.فورد

 

خودرو خودفرمان

خودرو خودفرمان

با این وجود حتی خودروهای خودفرمان نیز در چندان در جاده های برفی قابل اطمینان نمی باشند و ممکن است لیز بخورند و تعادلشان را از دست دهند. اما شرکت فورد در حال آموختن روشی به خودروهایش می باشد تا در هوای برفی نیز بتوانند مانند یک حرفه ای رانندگی کنند.

خودرو خودفرمان

بارش های زمستانی می تواند توان حسگر سنجش محیط خودروهای خودفرمان را به شدت کاهش دهد و برای رفع این مشکل شرکت فورد از جلوه های بصری ویژه ای که در حافظه خودرو ذخیره شده استفاده می کند. با مقایسه وضعیت زمستانه به همان جاده معمولی در نقشه ، خودرو به راحتی می تواند از جاده های برفی ایمن عبور کند.

خودرو خودفرمان

فورد همچنین با تست خودروهایی در شرایط زمستانی به آنها آموزش می دهد که چطور در جاده های لغزنده و برفی تعادل خود را حفظ کنند. همچنین آموزش می دهد چگونه با خودروهایی که لیز خورده اند و منحرف شدند در شرایط لغزنده برخورد نکنند و این یکی از دلایلی است که خودروهای خودفرمان می توانند امن تر باشند.

منبع :  vocativ