کاهش مصرف سوخت

فرایند تولید سوخت از تایرهای فرسوده

روش جدید استحصال سوخت از تایر

دکتر”پل ویلیامز“محقق رشته ی مهندسی محیط زیست در بخش سوخت و انرژی دانشگاه “لیدز” با استفاده از روش ابتدایی و فراموش شده ی “پیرویلز” توانسته است از تایرهای فرسوده اتومبیل، مخلوطی با ارزش از مواد شیمیایی، روغنها، گازها، کربن و سیم فولادی استحصال کند.

با استفاده از این  روش میتوان تا 85 درصد وزنی تایر روغن به دست آورد، روغنی که خواص بسیار مشابهی با سوختهای سبک موجود در بازار و سوخت دیزل دارد. برای مثال ارزش گرمایی حاصل از این روغن 42 (مگاژول /کیلوگرم)است و میزان گوگرد آن بین 5/0 تا 5/1 درصد وزنی روغن (بسته به شرایط فرآیند)را تشکیل می دهند بنابراین روغن حاصله از این روش را هم می توان به طور مستقیم سوزاند و هم میتوان به سوخت های مشتق از نفت خام افزود.

گازهای حاصل از این روش عمدتآ شامل هیدروژن، متان و دیگر هیدروکربنهاست و آن اندازه ارزش گرمایی دارد که بتوان از آن برای تامین انرژی همین فرآیند پیرولیز بهره جست. حتی پسمانده ی جامد کربنی این فرآیند قابلیت بالقوه آن را دارد که به عنوان یک سوخت جامد و یا یک دوده ی درجه ی پایین مورد استفاده قرار گیرد.

 

b

 

دکتر ویلیامز در بیان ویژگی های تجاری این روش می گوید:” روش پیرولیز را سالهاست که می شناسیم ولی هیچگاه استفاده ی درستی از آن نشده است زیرا انگیزه ی اقتصادی در محصولات مشتق از آن وجود نداشته است. ما از این فرآیند برای تولید مخلوطی از روغن ها و گازهایی استفاده کردیم که واقعأ ارزش اقتصادی دارند.”

“ما هم اکنون توانایی زنده کردن 20درصد از ارزش اولیه ی تایر را از چیزی داریم که به عنوان یک پسمانده ی تولید که خلاصی از آن گران هم تمام می شود به آن می نگریم!”

با اتمام ذخایر فسیلی، روغنها و گازهایی که میتوان از میلیونها تایر فرسوده و با استفاده از این روش_خصوصأ در جوامع پیشرفته ی صنعتی که درآنها معضل تایرهای فرسوده به عنوان یک مشک زیست محیطی مطرح است_استحصال نمود ، امید تازه یی را ایجاد نموده است.

 

c

کد خبر:  10001

گردآورنده:  جواد امیری