تاریخ تولید تایر

1394/8/4 8:55:20توسط |صنایع لاستیک و تایر|

پیدا کردن تاریخ تولید تایر کاری بس آسان است ، معمولاً تمام تایرهای تولیدی دارای عددی 4 رقمی می باشند که به صورت انگلیسی بر روی بدنه تایر حک شده است که 2 رقم سمت چپ نشان دهنده هفته تولید و دو رقم بعدی نشانگر [...]