لاستیک لیفتراک
لاستیک لیفتراک

Warranty

Warranty

لاستیک لیفتراک

Free Delivery

Free Delivery

لاستیک لیفتراک

Return Merchandise

Return Merchandise

لاستیک لیفتراک

Guaranteed Prices

Guaranteed Prices

100
80
75
45

Tires` life span comparison

The tires` life span is often rendered by the related Manufacturer on the work hours` basis in a year. The criteria to determine the related duration is subject to manufacturing technology, quality of raw materials, rolling resistance, the type and amount of ivory and etc. This diagram is precluded and executed by the Sangin Tire Jonoub`s experiences and the feedback of customers` comments in order to the acquaintance be feasible.

0
Years With You
+0
Sizes and Brands
+0
Customers
0
Cities Delivery
+0
Aparat Views
+0
Magazines Sent
+0
Books Gifted
+0
Social Followers

Tire Brands

Customers

Latest News

برچسب تایر در سراسر جهان

  احساس مسئولیت دولت ها در سراسر دنیا بیدار شده است. بسیاری از آنها برچسب تایر را تأیید کرده اند. برچسب های تایر به مصرف کننده اجازه می دهد که [...]

  • علل آسیب لاستیک (تایر)

علل آسیب لاستیک (تایر)

علل آسیب لاستیک (تایر) استفاده درست و مراقبت صحیح از تایر، مثل هر کالای تولیدی دیگر، در طولانی شدن عمر آن تأثیر به سزاییخواهد داشت. در این مقوله [...]