سنسور اندازه گیری آج لاستیک

1398/6/11 15:15:16توسط |صنایع لاستیک و تایر|

سنسور اندازه گیری آج لاستیک سیستم سنسور اندازه گیری آج لاستیک پروفایل سریعی که به وسیله ی شرکت سلكوم LMI ساخته شده است، تایرسازان را قادر می سازد که پارامترهایی مانند ضخامت، پهنا، و پروفایل را به طور همزمان یا بعد از مراحل ساخت تایر [...]