شناخت لاستیک (قسمت دوم)

1398/10/30 10:53:56توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در قسمت قبل به بیان بخشی از مشخصات تایر برای استفاده ی صحیح از آن پرداختیم در این قسمت نیز ضمن ادامه این بحث به معرفی اجزای اصلی لاستیک و انواع آن می پردازیم. خودمحوری یکی از مشخصات تایرهای بادی تمایل به حرکت در مسیر [...]