اهمیت کنترل باد تایر (لاستیک)

1398/7/23 9:49:06توسط |صنایع لاستیک و تایر|

اهمیت کنترل باد تایر (لاستیک) ترکیدن تایر همواره باعث بروز حوادث خطرناک رانندگی می شود. با این حال هنوز هم اهمیت تایرها و ارتباط مستقیم آن با امنیت سفر برای بیشتر رانندگان روشن نشده است. حرکت با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در اتوبان و [...]