برچسب تایر در سراسر جهان

1399/8/25 7:59:28توسط |صنایع لاستیک و تایر|

برچسب تایر در سراسر جهان   احساس مسئولیت دولت ها در سراسر دنیا بیدار شده است. بسیاری از آنها برچسب تایر را تأیید کرده اند. برچسب های تایر به مصرف کننده اجازه می دهد که هنگام خرید تایرهای جایگزین، اطلاعات بیشتری را در مورد انتخابش [...]