تایر هوشمند

1394/10/14 6:29:24توسط |صنایع لاستیک و تایر|

همان طور که می دانیم آج تایر به مرور زمان و استفاده دچار آسیب و سایش می شود که به موجب آن چسبندگی و چنگ زنی تایر بر روی جاده های خیس کاهش می یابد. بنابراین می بایست زمان مناسبی را برای جابه جایی تایرها [...]