/Tag: تایرهای رادیال
30 آوریل, 2016

فاکتورهای موثر بر صدای تایر

1395/2/11 8:48:14توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در زیر فاکتورهای موثر بر سرعت را برای شما بیان می کنیم. صدا نتیجه ارتعاش هواست که به صورت امواج صوتی توسط انسان و سایر موجودات دریافت می شود. بلندی یا کوتاهی صدا با کمیتی به نام شدت صوت اندازه گیری می شود. به مقدار [...]

7 ژانویه, 2016

ارتباط تایر با میزان مصرف سوخت

1394/10/17 6:48:38توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در زمینه کاهش مصرف سوخت عوامل متعددی مانند: شیوه رانندگی، وزنی که با خودرو حمل می شود و نوع تایر مورد استفاده موثر می باشد. در بین این موارد مختصری پیرامون ارتباط نوع تایر با میزان مصرف سوخت اشاره خواهیم کرد. تاثیر نوع تایر با [...]