تایرهای اسلیک (SLICK)

1394/10/13 6:08:25توسط |صنایع لاستیک و تایر|

تایرهای اسلیک نوعی از تایرهای مسابقه ای می باشند که فاقد آج یا ترد هستند. این تایرها خصوصا برای مسابقات فرمول یک و مسابقات درگ استفاده می شوند. توسعه استفاده از این تایرها در سال 1950 توسط شرکت ماروین و هری تایر صورت پذیرفت. در [...]