تولید سوخت از تایرهای فرسوده

1398/4/23 9:36:40توسط |صنایع لاستیک و تایر|

فرایند تولید سوخت از تایرهای فرسوده روش جدید استحصال سوخت از تایر دکتر"پل ویلیامز"محقق رشته ی مهندسی محیط زیست در بخش سوخت و انرژی دانشگاه "لیدز" با استفاده از روش ابتدایی و فراموش شده ی "پیرویلز" توانسته است از تایرهای فرسوده اتومبیل، مخلوطی [...]