تایر اولترا فلکس میشلن موجب افزایش عملکرد می شود

1394/10/23 8:03:21توسط |صنایع لاستیک و تایر|

"کاربرد و استفاده کشاورزان از تایر های اولترا فلکس (Ultraflex) میشلن باعث افزایش 4 درصدی محصولات کشاورزی شد." این عنوان تحقیقی است که دانشگاه هارپرآدامز (Harper Adams University) انجام داده و تاثیر کاربرد تایر های میشلن را در کشت و افزایش عملکرد گندم مورد ارزیابی [...]