آشنایی با تایر هواپیما

1394/10/28 9:55:40توسط |صنایع لاستیک و تایر|

ساختار محکم تایر هواپیما باید توان نگهداری و کنترل گردش هواپیما روی زمین هنگام فرود و تیک آف را داشته باشند. بی شک همه ما این واقعیت را قبول داریم که یکی از مهمترین و حساس ترین تایر ها در جهان تایر هواپیماست. ما بر آنیم [...]