اولین تبلت برای نابینایان

1394/10/28 8:51:45توسط |تکنولوژی و اختراعات|

  طراحی و ساخت تبلت برای نابینایان با استفاده از تکنولوژی نوماتیک (بادی) بر روی صفحه نمایشگر تمام صفحه این تبلت ، خط بریل می تواند تغییر کند. در این محصول که از تکنولوژی نوماتیک استفاده شده ، حباب هایی که با مایع و هوا [...]