پدیده آب پیمایش چیست؟

1394/10/20 8:16:21توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در هنگام بارندگی و زمانی که سطح جاده خیس باشد، میزان آب موجود در محل تماس تایر با جاده به خوبی نمی تواند جا به جا شود، تایر با جاده در تماس نبوده و روی لایه ای از آب که مقطع آن به صورت گوه [...]