دیدن اجسام پشت دیوار

1394/9/25 11:29:44توسط |تکنولوژی و اختراعات|

    این وسیله حیرت انگیز می تواند آن طرف دیوار را ببیند. ! این دستگاه که در کشور چک ساخته شده از یک رادار تشکیل شده است که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. رادار کوچکترین تحرک پشت دیوار را نشان می [...]