ساخت اسلحه با پرینتر سه بعدی

1394/10/5 5:52:42توسط |تکنولوژی و اختراعات|

    یکی از ایالت های استرالیا برای اسلحه ساخته شده با پرینتر سه بعدی مجازات تعیین نموده است داشتن این نوع اسلحه در New south wales غیر قانونی بوده و حتی تهیه و داشتن فایل های دیجیتال نقشه ساخت آن نیز می تواند تا [...]