رکورد سریع ترین انتقال داده

1394/11/28 8:27:13توسط |تکنولوژی و اختراعات|

پژوهشگران انگلیسی رکورد سریع ترین شیوۀ انتقال داده را شکستند گروهی از پژوهشگران شبکه های نوری دانشگاه لندن کالج رکورد جهانی تازه ای را برای سریع ترین انتقال داده های دیجیتال بین یک ارسال کننده و دریافت کننده ثبت کرده اند. به عنوان بخشی از [...]