تاریخچه ی صنعت لاستیک (تایر) 3

1398/8/18 9:30:09توسط |صنایع لاستیک و تایر|

تاریخچه ی صنعت لاستیک (تایر) 2 صنعت لاستیک در ایران اولین کارخانه های لاستیک سازی و محصولات لاستیکی  تا همین زمان های اخیر عقیده بر آن بود که اولین کارخانه، در سال ۱۸۱۱ به وسیله J.N. Reithoffer در «وین» به منظور ساخت قطعات [...]