حفظ تعادل روی برف با “فورد”

1394/10/28 8:18:02توسط |ماشین آلات صنعت و معدن|

خودروهای معروف به "خودفرمان" (autonomous car) خودروهای هوشمندی هستند که راننده در مواقعی که تشخیص دهد با فشار دادن دکمه ای آنرا به حالت رانندگی خودکار یا خودفرمان در می آورند و قادر است با تشخیص مسیر بدون دخالت راننده به هدایت خودرو بپردازد.فورد   با [...]