معرفی تایرهای بدون اثر

1395/2/7 7:08:23توسط |صنایع لاستیک و تایر|

مقدمه: تایرهای بدون اثر به طور گسترده در انبارهایی که نباید اثری از رد تایر بر کف سالن باقی بماند استفاده می شوند. از جمله این مکان ها می توان به کارخانه ها یا کارگاه های تولید مواد غذایی، بهداشتی و دارویی اشاره کرد. تایرهای [...]