شناخت لاستیک (قسمت سوم – پایانی)

1398/11/7 8:18:06توسط |صنایع لاستیک و تایر|

در ادامه بحث دو شماره ی پیش (قسمت اول - قسمت دوم) در مورد شناخت لاستیک خودرو و معرفی انواع آن در این شماره به نکته هایی اشاره می کنیم که با رعایت آنها برای استفاده ی بهتر از تایر، عمر آن را افزایش می [...]