کدام اول تولید شده، پالت یا لیفتراک ؟

1394/10/12 6:01:21توسط |تکنولوژی و اختراعات|

پاسخ صحیح بستگی به نوع تعریف مان از پالت دارد. پالت سازه ای است که از سال های دور برای ثبات و بهتر قرار گرفتن بشکه ها بر روی هم ساخته و استفاده می شده است. اولین ابزارهایی که برای انبار کردن اشیا مورد استفاده [...]