ساخت ِ مغز مصنوعی با تقلید از مغز انسان

1394/7/14 18:16:30توسط |تکنولوژی و اختراعات|

محققان هوش مصنوعی و علم عصب‌شناسی، با تقلید از مغز انسان، در حال نزدیک شدن به ایجاد اولین مغز مصنوعی هستند که مورد انتقاد بخشی از جامعه علمی قرار گرفته‌ است.   مغز مصنوعی   در حالی‌ که محققان در هوش مصنوعی، در [...]