خاموشی وای فای وقت شام !

1394/10/5 6:23:20توسط |تکنولوژی و اختراعات|

    اختراع جدیدی که وای فای و وسایل موبایلی خانه را همزمان خاموش می کند.   این وسیله تنها یک نمک پاش نیست بلکه از خصوصیتی مخفی برخوردار می باشد با یک بار چرخاندن آن وای فای منزل ، موبایل ها ، تبلت و [...]