تفاوت طرح های مختلف ترد تایر و کاربرد هر کدام

1394/10/21 9:06:22توسط |صنایع لاستیک و تایر|

امروزه تایرها با تردهای مختلفی طراحی می شوند، این بدین معنی است که هر کدام برای شرایط رانندگی خاص و وضعیت جاده ای خاصی کاربرد دارند. بر این اساس چهار نوع طرح ترد وجود دارد: متقارن (SYMMETRICAL)، نامتقارن (ASYMMETRICAL)، جهت دار (DIRECTIONAL, UNIDIRECTIONAL)، جهت دار [...]