همان طور که می دانیم آج تایر به مرور زمان و استفاده دچار آسیب و سایش می شود که به موجب آن چسبندگی و چنگ زنی تایر بر روی جاده های خیس کاهش می یابد. بنابراین می بایست زمان مناسبی را برای جابه جایی تایرها و در نهایت تعویض آن ها در نظر گرفت. همچنین می دانیم که علل عمده سایش نا متقارن تایر، ناشی از نقص سیستم تعلیق خودر و یا سیستم جلوبندی است که اقدام به موقع در رفع این عیوب باعث کاهش هزینه های بعدی و افزایش ایمنی خواهد شد.

اخیرا شرکت تایرسازی بریجستون اعلام کرد که قصد دارد تکنولوژی جدیدی را که قادر است میزان سایش آج تایر را اندازه گیری کند را توسعه و گسترش دهد.
اساس این تکنولوژی خلاقانه بر پایه آنالیز اطلاعات بدست آمده از طرح اولیه یک سنسور به نام (CAIS) می باشد. این سنسور درون تایر قرار می گیرد و با آنالیز اطلاعات بدست آمده از آن راننده می تواند از طریق یک مانیتور که درون خودرو است، از وضعیت لحظه به لحظه تایر آگاه شود.

smart-tire

مزایای استفاده از این سیستم:

– راننده قادر خواهد بود تا لحظه به لحظه از وضعیت سایش ترد تایر آگاه باشد و زمان مناسبی را برای تعویض تایر انتخاب کند.
– از آنجایی که این تکنولوژی اطلاعات ناشی از چگونگی سایش ترد تایر را آنالیز و در اختیار راننده قرار می دهد راننده به خوبی می تواند آگاه شود که کدام تایر دچار سایش نامتقارن می باشد و به موقع برای رفع نقص سیستم تعلیق و جلوبندی اقدام کند.
– این تکنولوژی این امکان را به راننده می دهد که زمان مناسبی را برای جابه جایی تایرها انتخاب کند تا همه تایرها به صورت یکنواخت استفاده و دچار ساییدگی شوند.

به طور کلی این تکنولوژی هزینه را برای راننده کم خواهد کرد و یک رانندگی ایمن را فراهم می کند.

منبع: bridgestone