“کاربرد و استفاده کشاورزان از تایر های اولترا فلکس (Ultraflex) میشلن باعث افزایش 4 درصدی محصولات کشاورزی شد.”

m

این عنوان تحقیقی است که دانشگاه هارپرآدامز (Harper Adams University) انجام داده و تاثیر کاربرد تایر های میشلن را در کشت و افزایش عملکرد گندم مورد ارزیابی قرار داده است. همچنین سازگاری با محیط زیست، میزان گرایش کشاورزان به کاربرد این نوع تایر ها و حفاظت خاک از دیگر فاکتورهایی هستند که در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
بنابراین تحقیق، گزارش شده است که در سطح جهانی اگر تمامی تولیدکنندگان اصلی گندم که شامل 27 عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده، جنوب امریکا و چین هستند، از تکنولوژی تایر های اولترا فلکس استفاده کنند، 23 میلیون تن به تولید سالیانه گندم افزوده خواهد شد.
افزایش محصول به این دلیل است که در واقع تایر های اولترا فلکس میشلن این توانایی را دارند که با فشار باد کمتری حرکت کنند، در نتیجه باعث کاهش اثر چرخ بر روی زمین و کاهش فشردگی خاک خواهد شد. حفاظت از خاک منجر به افزایش نفوذ آب، مواد غذایی و هوا به درون خاک مزرعه می شود و به دنبال آن دسترسی گیاه به این فاکتورهای مهم رشدی بیشتر می گردد.
کاهش فشار باد تایر منجر به افزایش سطح تماس و چنگ زنی تایر و همچنین کاهش لغزش تایر و اتلاف انرژی و هزینه ها می شود و کشاورز در کوتاه ترین زمان ممکن می تواند زمین مزرعه را برای کشت آماده کند

 

 

michelin-3

منبع: tyrepress