یکی از انواع تایرهایی که بسیار برای صنعت و خاص لیفتراک تولید می شود تایرهای توپر می باشند. برای حداکثر استفاده از این نوع تایرها رعایت چند نکته ساده اما اساسی لازم می باشد که شامل:

  • زمان کافی برای سرد شدن تایرها در نظر بگیرید

بعد از یک شیفت کاری (هفت تا هشت ساعت کار مداوم) هر کجا و هر زمان که امکانش وجود داشت فرصت دهید تا تایرها خنک شوند.

cooling-down-picture

  • اجتناب از حمل بار اضافی

هیچگاه بیشتر از ظرفیت مجاز لیفتراک بارگیری نکنید، چرا که در این حالت فشار زیادی به لاستیک های جلو وارد می شود. همچنین لیفتراک هایی که در وضعیت بدون بار هستند یک فشار پنهانی ناشی از وزنه تعادلی که در قسمت عقب لیفتراک وجود دارد به چرخ های عقب وارد می شود. بنابراین هرگز مسافت زیادی را حتی با لیفتراک خالی طی نکنید.

overload-picture

  • رعایت میزان رانندگی کافی

اگرچه تایرهای توپر برای شرایط بدون بار و بار لیفتراک طراحی و ساخته شده اند، اما طولانی شدن هر کدام از این شرایط به لاستیک ها صدمه می زند. اما خیلی از افراد به این نکته توجه یا آگاهی لازم را ندارند و بر این باورند که اگر لیفتراک خالی باشد هیچ آسیبی به تایرها وارد نمی شود. حداکثر مسافتی که به طور پیوسته می توان از تایرها توپر استفاده کرد تقریبا 2000 متر می باشد. به محض اینکه این میزان از 2000 متر تجاوز کند (در شرایط بدون بار 2300 متر) تایرها شروع به گرم شدن بیش از حد می کنند. گرما نیز سرعت فرسایش تایر را افزایش می دهد.

driving-distance-picture

  • رعایت سرعت کافی

حداکثر سرعتی که می توان با لاستیک های توپر حرکت کرد 25 کیلومتر بر ساعت می باشد. اما مکان هایی که سطح صاف یا همواری ندارند و یا در شرایطی که لیفتراک دارای بار است این مقدار کاهش می یابد. در غیر این صورت فشار بیش از حد به تایرها وارد می شود و به دنبال آن فرسایش و خرابی تایر سریع تر اتفاق می افتد.

speed-picture