آقای مهندس سید عبدالرازق تفرشی مدیر عامل شرکت روکش تایر نیک اج در گفت و گویی با روزنامه ی آسیا درباره‌ی صنعت روکش تایر مطالبی بیان داشته اند که نظر به اهمیت موضوع بخش‌هایی از آن از نظرتان می گذرد:

روکش تایرهای فرسوده حدود 75 درصد مواد به کار رفته در تایرها مجددا مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که قیمت تایر روکشی ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت تایرهای نو می باشد.

بیش از ۸۰ درصد کیفیت تایرهای روکشی به کیفیت منجید مربوط می شود. بنابراین اگر منجید مرغوب در اختیار باشد میتوان میزان کارکرد تایرهای روکشی را تا 2/1 برابر تایرهای نو افزایش داد.

در کشورهای اروپایی به منظور ایمنی رانندگان و شهروندان، پلیس مانع تردد خودروهایی می شود که از تایر فرسوده استفاده میکنند و در صورت مشاهده رانندگان را جریمه می کند.

وضع مقررات سخت‌گیرانه در اروپا برای عدم استفاده از تایر فرسوده باعث شده است در این کشورها تایرهای قابل روکش به وفور یافت شود و به تبع آن صنعت روکش هم از رونق برخوردار گردد.

مصرف کننده ی ایرانی به دلایلی از جمله مشکلات مالی، عدم آشنایی کافی با صنعت روکش تایر و ضعف فرهنگ نگهداری و استفاده از تایر، آنقدر از تایر نو استفاده میکند که فرسوده و غیرقابل روکش مجدد میشود. برای رفع این مشکل، از طرف انجمن صنفی صنعت تایر و فعالان صنعت روکش سعی شد از طریق دستگاههای اجرایی و مجلس، همانند کشورهای صنعتی، مقرراتی تدوین و جاری شود تا مصرف کنندگان تا عمق آج معینی از تار استفاده کنند که هنوز در این زمینه موفقیتی حاصل نشده است.

اگر در ایران مقرراتی برای استفاده از تایر تا عمق آج معین وضع و اجرا شود، ضمن رعایت مسائل ایمنی و حفظ محیط زیست، منجید مرغوب در دسترس خواهد بود و این امر باعث رونق صنایع تایرسازی و شرکت های روکش تایر می شود.

Cold

کد خبر:  10004

گردآورنده:  جواد امیری

منبع: خبرنامه صنعت لاستیک ( شماره 31  )