/Search: ozka

‎جستجوی جدید‫...‬

‎در صورتی که چیزی که میخواستید پیدا نکردید، برای جستجو از کلمات دیگری استفاده کنید‫.‬

(Ozka 23.1-26 (12 ply

1394/11/13 16:24:08توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 77 مخصوص ماشین آلات راهسازی و غلتک  : √ طرح آج باقلوا طراحی شده برای شانه عریض جاده ها با حداقل سطح تماس به منظور هدایت بهتر وسیله  √ نرم وروان بودن حرکت در جاده های خاکی و در حال ساخت مشابه با رانندگی در جاده های آسفالت

(Ozka 23.1-26 (10 ply

1394/11/13 16:05:39توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 77 مخصوص ماشین آلات راهسازی و غلتک  : √ طرح آج باقلوا طراحی شده برای شانه عریض جاده ها با حداقل سطح تماس به منظور هدایت بهتر وسیله  √ نرم وروان بودن حرکت در جاده های خاکی و در حال ساخت مشابه با رانندگی در جاده های آسفالت