/Search: اوزکا

‎جستجوی جدید‫...‬

‎در صورتی که چیزی که میخواستید پیدا نکردید، برای جستجو از کلمات دیگری استفاده کنید‫.‬

(Ozka 23.1-26 (12 ply

1394/11/13 16:24:08توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 77 مخصوص ماشین آلات راهسازی و غلتک  : √ طرح آج باقلوا طراحی شده برای شانه عریض جاده ها با حداقل سطح تماس به منظور هدایت بهتر وسیله  √ نرم وروان بودن حرکت در جاده های خاکی و در حال ساخت مشابه با رانندگی در جاده های آسفالت

(Ozka 23.1-26 (10 ply

1394/11/13 16:05:39توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 77 مخصوص ماشین آلات راهسازی و غلتک  : √ طرح آج باقلوا طراحی شده برای شانه عریض جاده ها با حداقل سطح تماس به منظور هدایت بهتر وسیله  √ نرم وروان بودن حرکت در جاده های خاکی و در حال ساخت مشابه با رانندگی در جاده های آسفالت

(Ozka 14.00-24 (16 ply TT

1394/11/13 16:02:56توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 72 مخصوص ماشین آلات راهسازی و گریدر  : √ طرح آج جهت دار برای مقاومت بیشتردر همه شرایط محیطی  √  نوار مرکزی به همراه دندانه های پایینی جهت جلوگیری از ضربات و طول عمر بیشتر

(Ozka 14.00-24 (16 ply TL

1394/11/13 15:58:10توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 72 مخصوص ماشین آلات راهسازی و گریدر  : √ طرح آج جهت دار برای مقاومت بیشتردر همه شرایط محیطی  √  نوار مرکزی به همراه دندانه های پایینی جهت جلوگیری از ضربات و طول عمر بیشتر

(Ozka 13.00-24 (16 ply TT

1394/11/13 15:55:52توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 72 مخصوص ماشین آلات راهسازی و گریدر  : √ طرح آج جهت دار برای مقاومت بیشتردر همه شرایط محیطی  √  نوار مرکزی به همراه دندانه های پایینی جهت جلوگیری از ضربات و طول عمر بیشتر

(Ozka 13.00-24 (16 ply TL

1394/11/13 14:40:12توسط |, |

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 72 مخصوص ماشین آلات راهسازی و گریدر  : √ طرح آج جهت دار برای مقاومت بیشتردر همه شرایط محیطی  √  نوار مرکزی به همراه دندانه های پایینی جهت جلوگیری از ضربات و طول عمر بیشتر