• لاستیک ادوات نظامی لاستیک ادوات نظامی
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات بارز لاستیک اوزکا مخصوص ماشین آلات نظامی و جرثقیل :

    ساخته شده برای حرکت در جاده و هم مواضع بدون جاده و آسفالت (زمین بایر و ناهموار)     قدرت مانور و فرمان پذیری عالی

 • لاستیک ادوات نظامی لاستیک ادوات نظامی
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات بارز لاستیک اوزکا مخصوص ماشین آلات نظامی و جرثقیل :

    ساخته شده برای حرکت در جاده و هم مواضع بدون جاده و آسفالت (زمین بایر و ناهموار)     قدرت مانور و فرمان پذیری عالی

 • لاستیک تانک تایر تانک
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات بارز لاستیک اوزکا مخصوص ماشین آلات نظامی و یونیماگ :

    ساخته شده برای حرکت در مواضعبدون جاده و آسفالت (زمین بایر و ناهموار)     طراحی آج منحصربفرد برای تمیز کردن خودکار فضای دندانه های آج    با توجه به مقاومت بی نظیر ساختار بدنه و دندانه های آج ، برای هر شرایط زمینی و آب و هوایی مناسب می باشد