• لاستیک ادوات نظامی لاستیک ادوات نظامی
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات بارز لاستیک اوزکا مخصوص ماشین آلات نظامی و جرثقیل :

    ساخته شده برای حرکت در جاده و هم مواضع بدون جاده و آسفالت (زمین بایر و ناهموار)     قدرت مانور و فرمان پذیری عالی

 • لاستیک ادوات نظامی لاستیک ادوات نظامی
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات بارز لاستیک اوزکا مخصوص ماشین آلات نظامی و جرثقیل :

    ساخته شده برای حرکت در جاده و هم مواضع بدون جاده و آسفالت (زمین بایر و ناهموار)     قدرت مانور و فرمان پذیری عالی