لاستیک اوزکا

از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 70 مخصوصلودر :

 طراحی با الگوی مقاومتی بسیار بالا در برابر فشار و حرارت     مناسب برای همه شرایط محیطی با طول عمر بالا