/محصولات
 • لاستیک ادونس (سامسون) لاستیک ادونس (سامسون)
  لاستیک ادونس (سامسون) سنگین تایر ارائه دهنده لاستیک ادونس (سامسون) 286 - 413/127 (توپر آهنی)

  شرکت تایرسازی ادونس (Advance Tire) در سال 1987 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان در کشور چین شروع به فعالیت کرد. قابل ذکر است که سامسون نام دیگر این برند چینی است. شرکت ادونس تایرهای مورد نیاز حوزه های صنعتی، راهسازی و کشاورزی را تولید می کند. از نخستین واردات این برند به ایران لاستیک های لودر بوده است.

 • لاستیک ادونس (سامسون) لاستیک ادونس (سامسون)
  لاستیک ادونس (سامسون) سنگین تایر ارائه دهنده لاستیک ادونس (سامسون) 286 - 381/127 (توپر آهنی)

  شرکت تایرسازی ادونس (Advance Tire) در سال 1987 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان در کشور چین شروع به فعالیت کرد. قابل ذکر است که سامسون نام دیگر این برند چینی است. شرکت ادونس تایرهای مورد نیاز حوزه های صنعتی، راهسازی و کشاورزی را تولید می کند. از نخستین واردات این برند به ایران لاستیک های لودر بوده است.

 • لاستیک ادونس (سامسون) لاستیک ادونس (سامسون)
  لاستیک ادونس (سامسون) سنگین تایر ارائه دهنده لاستیک ادونس (سامسون) 267 - 406/152 (توپر آهنی)

  شرکت تایرسازی ادونس (Advance Tire) در سال 1987 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان در کشور چین شروع به فعالیت کرد. قابل ذکر است که سامسون نام دیگر این برند چینی است. شرکت ادونس تایرهای مورد نیاز حوزه های صنعتی، راهسازی و کشاورزی را تولید می کند. از نخستین واردات این برند به ایران لاستیک های لودر بوده است.

 • لاستیک ادونس (سامسون) لاستیک ادونس (سامسون)
  لاستیک ادونس (سامسون) سنگین تایر ارائه دهنده لاستیک ادونس (سامسون) 267 - 406/127 (توپر آهنی)

  شرکت تایرسازی ادونس (Advance Tire) در سال 1987 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان در کشور چین شروع به فعالیت کرد. قابل ذکر است که سامسون نام دیگر این برند چینی است. شرکت ادونس تایرهای مورد نیاز حوزه های صنعتی، راهسازی و کشاورزی را تولید می کند. از نخستین واردات این برند به ایران لاستیک های لودر بوده است.

 • لاستیک ادونس (سامسون) لاستیک ادونس (سامسون)
  لاستیک ادونس (سامسون) سنگین تایر ارائه دهنده لاستیک ادونس (سامسون) 203 - 356/114

  شرکت تایرسازی ادونس (Advance Tire) در سال 1987 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان در کشور چین شروع به فعالیت کرد. قابل ذکر است که سامسون نام دیگر این برند چینی است. شرکت ادونس تایرهای مورد نیاز حوزه های صنعتی، راهسازی و کشاورزی را تولید می کند. از نخستین واردات این برند به ایران لاستیک های لودر بوده است.

 • لاستیک ادونس (سامسون) لاستیک ادونس (سامسون)
  لاستیک ادونس (سامسون) سنگین تایر ارائه دهنده لاستیک ادونس (سامسون) 170 - 250/105

  شرکت تایرسازی ادونس (Advance Tire) در سال 1987 با بهره گیری از تکنولوژی روز جهان در کشور چین شروع به فعالیت کرد. قابل ذکر است که سامسون نام دیگر این برند چینی است. شرکت ادونس تایرهای مورد نیاز حوزه های صنعتی، راهسازی و کشاورزی را تولید می کند. از نخستین واردات این برند به ایران لاستیک های لودر بوده است.

 • لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان

  شرکت کنتیننتال آلمان به عنوان بزرگترین تولید کننده تایرهای صنعتی جهان و پیشرو در تولید محصولات جدید و با کیفیت دارای طیف وسیعی از محصولات با طرح های متنوع جهت کاربردهای مختلف است.

  این کارخانه تایرهای توپر (رینگ آهنی) صنعتی خود را در ترد (آج)های مختلفی همچون MH20 ، MC20 ، contiPT18 ارائه کرده است.

  به شما پیشنهاد می کنیم تاریخچه شرکت کنتیننتال را مطالعه نمایید.
 • لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان

  شرکت کنتیننتال آلمان به عنوان بزرگترین تولید کننده تایرهای صنعتی جهان و پیشرو در تولید محصولات جدید و با کیفیت دارای طیف وسیعی از محصولات با طرح های متنوع جهت کاربردهای مختلف است.

  این کارخانه تایرهای توپر (رینگ آهنی) صنعتی خود را در ترد (آج)های مختلفی همچون MH20 ، MC20 ، contiPT18 ارائه کرده است.

  به شما پیشنهاد می کنیم تاریخچه شرکت کنتیننتال را مطالعه نمایید.
 • لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان

  شرکت کنتیننتال آلمان به عنوان بزرگترین تولید کننده تایرهای صنعتی جهان و پیشرو در تولید محصولات جدید و با کیفیت دارای طیف وسیعی از محصولات با طرح های متنوع جهت کاربردهای مختلف است.

  این کارخانه تایرهای توپر (رینگ آهنی) صنعتی خود را در ترد (آج)های مختلفی همچون MH20 ، MC20 ، contiPT18 ارائه کرده است.

  به شما پیشنهاد می کنیم تاریخچه شرکت کنتیننتال را مطالعه نمایید.
 • لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان

  شرکت کنتیننتال آلمان به عنوان بزرگترین تولید کننده تایرهای صنعتی جهان و پیشرو در تولید محصولات جدید و با کیفیت دارای طیف وسیعی از محصولات با طرح های متنوع جهت کاربردهای مختلف است.

  این کارخانه تایرهای توپر (رینگ آهنی) صنعتی خود را در ترد (آج)های مختلفی همچون MH20 ، MC20 ، contiPT18 ارائه کرده است.

  به شما پیشنهاد می کنیم تاریخچه شرکت کنتیننتال را مطالعه نمایید.
 • لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان

  شرکت کنتیننتال آلمان به عنوان بزرگترین تولید کننده تایرهای صنعتی جهان و پیشرو در تولید محصولات جدید و با کیفیت دارای طیف وسیعی از محصولات با طرح های متنوع جهت کاربردهای مختلف است.

  این کارخانه تایرهای توپر (رینگ آهنی) صنعتی خود را در ترد (آج)های مختلفی همچون MH20 ، MC20 ، contiPT18 ارائه کرده است.

  به شما پیشنهاد می کنیم تاریخچه شرکت کنتیننتال را مطالعه نمایید.
 • لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان لاستیک (تایر) کنتیننتال آلمان

  شرکت کنتیننتال آلمان به عنوان بزرگترین تولید کننده تایرهای صنعتی جهان و پیشرو در تولید محصولات جدید و با کیفیت دارای طیف وسیعی از محصولات با طرح های متنوع جهت کاربردهای مختلف است.

  این کارخانه تایرهای توپر (رینگ آهنی) صنعتی خود را در ترد (آج)های مختلفی همچون MH20 ، MC20 ، contiPT18 ارائه کرده است.

  به شما پیشنهاد می کنیم تاریخچه شرکت کنتیننتال را مطالعه نمایید.