/20
 • لاستیک غلتک لاستیک غلتک
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 77 مخصوص ماشین آلات راهسازی و غلتک  :

   طرح آج باقلوا طراحی شده برای شانه عریض جاده ها با حداقل سطح تماس به منظور هدایت بهتر وسیله   نرم وروان بودن حرکت در جاده های خاکی و در حال ساخت مشابه با رانندگی در جاده های آسفالت

 • لاستیک غلتک لاستیک غلتک
  لاستیک اوزکا

  از خصوصیات لاستیک اوزکا  KNK 77 مخصوص ماشین آلات راهسازی و غلتک  :

   طرح آج باقلوا طراحی شده برای شانه عریض جاده ها با حداقل سطح تماس به منظور هدایت بهتر وسیله   نرم وروان بودن حرکت در جاده های خاکی و در حال ساخت مشابه با رانندگی در جاده های آسفالت