از ذرت تا لاستیک (تایر)

1398/7/21 9:37:25توسط |صنایع لاستیک و تایر|

از ذرت تا لاستیک (تایر) تایر بر پایه ی ذرت دیگر یک شوخی نیست. شرکت Goodyear اولین تایر دارای ترکیبی مشتق از ذرت را عرضه کرده است."Goodyear GT3" اولین تایر موجود در بازار است که در آن پرکننده ی جدیدی بر پایه ی [...]