اولین ربات پرنده شرکت FESTO

1394/10/27 8:58:20توسط |تکنولوژی و اختراعات|

                کمپانی آلمانی FESTO متخصص طراحی ربات هایی بر پایه بیولوژیک بدن جانداران است. این ربات که به پرنده هوشمند (smartbird) معروف  شده براساس پرواز مرغ دریایی طراحی گردیده است. این ربات بی همتا می تواند به تنهایی [...]