پرواز اولین هواپیمای برادران رایت

1394/9/28 5:50:51توسط |تکنولوژی و اختراعات|

١١٢ سال پيش پرواز اولين هواپيماي موتوردار جهان توسط برادران رایت انجام شد     در هفدهم دسامبر 1903م اولين هواپيماي موتوردار جهان، پس از بارها آزمايش و تجربه، سرانجام با موفقيت از زمين برخاست و نزديك به يك دقيقه در فضا پرواز كرد. اين [...]