بازوی مصنوعی با کنترل مغز

1394/10/27 9:24:18توسط |تکنولوژی و اختراعات|

      این بازوی روباتیک که توسط محققان دانشگاه John Hopkins طراحی گردیده یکی از پیشتازان بازوی مصنوعی است که با مغز انسان کنترل می شود.     Johnny Matheny که در سال 2008 بر اثر بیماری سرطان یکی از بازوهایش را از دست داد [...]