لاستیک‌های هوشمند

1398/6/25 11:21:11توسط |صنایع لاستیک و تایر|

شرکت تولیدات سیستم کنترل بدون سیم "لاستیک‌های هوشمند" (SmarTires) به خریداران و صنایع خودروسازی ارتقای ایمنی لاستیک، اطمینان و آرامش خیال عرضه می کند. با به کارگیری این سیستم مسائل مربوط به لاستیک قبل از اینکه مشکل ساز شوند، اعلام می شوند. سهولت نمایش فوری [...]