لاستیک هانگا (تیرون)

1394/10/14 9:24:11توسط |صنایع لاستیک و تایر|

هارمونی زیبا بین انسان و صنعت مهمترین هدف کارخانه هانگا (تیرون) است.   سنگین تایر جنوب توزیع کننده انواع لاستیک تیرون و هانگا در سراسر کشور     کارخانه لاستیک سازی و تولید تایر هانگا در سال 1950 در شهر بوسون کره جنوبی تاسیس شد [...]