تولید برق از سوزاندن تایر (لاستیک)

1398/7/30 10:03:12توسط |صنایع لاستیک و تایر|

تولید برق از سوزاندن تایر (لاستیک) مؤسسه ی کنترل آلودگی MPCA) Minnesota) احداث کارخانه ی تولید برق از طريق سوزندان تایر را در جنوب Minnesota تصویب نمود. طبق گزارش خبرگزاری Pioneer، هیأت رسیدگی به امور شهروندان مؤسسه ی MPCA مجوز احداث این کارخانه [...]