خطوط شارژ جاده ای در بریتانیا

1394/11/5 6:53:48توسط |تکنولوژی و اختراعات|

با خطوط شارژ جاده ای تا چند سال دیگر نیازی برای سر زدن به پمپ بنزین وجود ندارد !     انگلستان در حال تجهیز بزرگراه‌ها به جاده‌هایی است که رانندگان در حال رانندگی ماشین‌های الکترونیک‌ی‌شان را شارژ کنند. در این اتومبیل‌ها تکنولوژی وایرلسی کار [...]