دستاوردی نو در تولید لاستیک

1394/8/7 9:30:44توسط |تکنولوژی و اختراعات|

ولکانیزاسیون (سخت سازی لاستیک) اختراعی است در علم شیمی که توسط چارلز گودیر در سال 1844 به ثبت رسیده است. مشکلی که تا قبل از این زمان در تولید لاستیک وجود داشت، لاستیک در مجاورت گرما، چسبناک و بی شکل می شد و در مجاورت [...]