استفاده از ربات آتش نشان

1394/9/29 10:40:02توسط |تکنولوژی و اختراعات|

این ربات آتش نشان قادر است از موانع عبور کند ، محل آتش سوزی را از دود پاک کند و با اسلحه خود مخلوطی از آب و کف را به محل آتش سوزی شلیک کند ! این ربات که TAF20 نام دارد دارای تیغ های [...]